Beveiliging

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging. Onze locaties zijn met de modernste apparatuur uitgerust teneinde de bezoekers en de opgeslagen goederen te beschermen. Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven kan BOX4U in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen.

Huisregels

BOX4U heeft een aantal huisregels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden.

De huisregels zijn als volgt:

 1. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte
 2. Het gehuurde wordt uitsluitend door de klant gebruikt
 3. Wanneer geen toegang tot het pand kan worden verkregen, meldt de huurder zich direct via tel. 0321-254040
 4. Bij het betreden van het gehuurde is het verboden iemand mee te laten liften
 5. Het verwijderen van afval uit het gehuurde geschiedt door de klant. Ingeval van nalatigheid dienaangaande wordt aan de huurder minimaal € 30,00 per m³afval verwijderingskosten in rekening gebracht.
 6. Het is niet toegestaan gebruikte transportmiddelen in of bij het gehuurde achter te laten
 7. Indien de huurder schade of onregelmatigheden constateert, meldt deze dit direct via 0321-254040.
 8. Het opslaan van toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan bederf onderhevige en levende have is verboden.
 9. Indien de huurperiode afloopt dient het gehuurde Schoon te worden opgeleverd.
 10. De huurder dient zelf voor de verzekering van zijn opslag zorg te dragen.
 11. Gebruik van de bij BOX4U Miniopslag verkrijgbare cilindersloten is verplicht.
 12. Vluchtwegen dienen uitsluitend voor noodsituaties te worden geopend in geval van misbruik wordt € 75,- boete opgelegd voor het ongeoorloofd openen van de vluchtweg
 13. 13 Overlast wordt niet geaccepteerd en daarom is de huurder verplicht:
  • afval direct zelf af te voeren
  • huisdieren buiten het pand te laten
  • transportmiddelen terug te plaatsen na gebruik
  • geen geluidsoverlast te produceren
  • voertuigmotor en muziekinstallaties uit te schakelen tijdens laad- en loswerkzaamheden bij het pand

Voordelen

24/7 bereikbaar

Verschillende ruimtes

Gemakkelijk uit te breiden

Toegang met maximaal 4 medehuurders

BOX4U Swifterbant

De Wieling 5
8255 RP
Swifterbant
T: 0321-254040
E: info@box-4u.nl

Plan route